O?U?Oi??Ui?? O?O?Oi??Oi?? O?U?Ui??Oi??Ui?? Oi??U?Ui??Oi??Ui??O?USOi?? Ui??Ui??O?USOi??


Warning: file_get_contents(): Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /advance/wp/blogs.anazahra.com/wp-content/themes/newspaper/single.php on line 17

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/?ids=http://blogs.anazahra.com/ourpicks/jihan/article-14498): failed to open stream: No such file or directory in /advance/wp/blogs.anazahra.com/wp-content/themes/newspaper/single.php on line 17
لا يوجد تعليقات بعد
| 0:01 في 2015/2/16

Ui??Oi??Oi??Ui??Ui??Oi?? U?Oi??Ui??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Ui??Oi??Ui??O?USOi?? Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?Oi??O?US Ui??O?U?Ui??Oi??Ui?? “O?U?Ui??USU?U?O?” Ui??Ui??Oi?? Ui??O?O?O?Ui??Oi??O? U?Ui??O? O?O?Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Ui??U?USOi?? Oi??Ui??Oi??O?USO?Oi?? Ui??O?Ui??O? Oi??Ui??O?USUi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?USOi?? O?U?Oi??Ui?? Ui??Oi?? Ui??O?USUi??Oi?? Ui??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O? .

O?Oi??O?Oi?? O?Ui??Oi??Oi?? O?Oi??O?U?Ui?? Ui??O?U?Ui?? O?O?USO? Oi??Ui??Oi??O? O?O?Oi??Oi?? Ui??O?U?Oi??Ui?? 10 O?U?Ui??Oi??Ui?? Oi??U?Ui??Oi??Ui??O?USOi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??O?USUi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??O?USOi??O? Oi??O?O? O?Oi??Ui??USU? Oi??Ui??Ui??U?Ui??O? Oi??Ui??Ui??Ui??O?US Oi??Ui??O?Ui??USOi?? glamsham .com O? U?O?O?Oi??Oi??USOi?? O?Oi??O?Oi?? O?Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??USU?Ui??.

10-O?Oi??O? O?U?O?Oi?? O?Ui??O?Oi??Oi??Oi??O? O?U?Ui??USUSU?O? Ui??U? U?USUi??Ui?? “Oi??U?O?Oi?? O?U?O?Oi??”. Oi??Ui??U?USUi??Ui?? Ui??Oi??Oi?? Oi??O? Ui??Ui??Oi??Ui??USOi?? U?US O?Oi??U?Oi??O? O?Oi??Oi??USOi??USOi??O? Oi??Ui??O?O? Oi??Ui??U?O?USUi?? Ui??Oi??USO?USU? Oi??U?O?Oi??Ui?? Ui??O? Oi??Ui??USUi??Oi?? Oi??Ui??U?U?Ui?? O?O?U?Oi??Oi??USOi?? Oi??Oi??US O?Oi??O?O?Oi??Ui?? O? Ui??USUi??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O? O?Oi??Ui??Oi??O?Ui?? Ui??Ui?? O?Ui??U?Oi??O? Oi??Ui??O?Ui?? U? Oi??Ui??Oi??Oi??O? .

jodhaa_akbar_ver14_xlg

9-Ai??Rab Ne Bana Di Jodi

Oi??Ui??Oi??Oi??US Oi??Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui?? O? U?US O?Oi??U?U? O?USOi?? O?Oi??O?USOi?? . U?O?Oi??Oi?? O?U?Ui??O?O?Oi??USO?Ui??Oi?? Ui??USUi??Oi?? O?U?Oi??U?Ui??Oi?? O? Ui??O?Oi??O? Ui??U?O?Ui??Oi?? O?U?Oi??Oi??Ui??O?Oi??Oi?? Ui??Oi?? O?O?Oi??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??Oi??US USU?Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi??.

O?Oi??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? U?US O?U?Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??O?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??US USUi??Oi??Oi?? U?US O?Ui?? USU?O?O? Ui??Ui??O? O?U?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??U?O?U?Oi?? O?Oi??Oi??Ui??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??USOi?? .

pizap.com14236146201872

8- Humpty sharma ki dulhania

Oi??Ui??O?O? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??O? Ui??O?O?O?Oi??US U?O?O?Oi??Ui?? O?Oi??O?Ui??Oi?? O? Ui??O?Oi??O? Ui??U?O?Ui??Oi?? U?US Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?Oi?? .

O?Oi??Ui??USOi?? O?Oi??Ui??Oi??O? U? U?Oi??Oi??U?Ui?? O?Oi??Ui??U?Oi??Ui?? O? U?US Ui??O?Oi??Ui??Oi??Oi?? – Ui??US Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? Ui??Ui??Oi??Oi?? – O?Oi??O? Oi??Oi??Ui??Ui?? Oi??U?Ui??Oi??Ui?? O?U?Ui??USUSU?O? Oi??Ui??Oi??U?Ui??Oi??Ui??O?USOi?? DDLJ.

humpty-sharma-ki-dulhania-movie-poster-photo

7- Kal Ho Naa HooAi??

O?Ui??Ui??Ui??Oi?? U?USU? O?O?USO? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Oi?? O? U?Ui??Ui?? USO?Oi??U? Ui??O? USO?O?US Oi??Ui??O?O? O?U? Ui??Oi?? USO?O?US .

O?Ui??Oi??Ui?? USU?O?O? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Ui??O? O?Ui??Ui??O? USOi??O?Oi??Oi?? O? USUi??Ui??Oi??Ui?? Oi??O? O?Oi??Oi??O? O? Ui??Ui?? O?U?O?Ui??Ui?? Ui??Oi??O?Ui?? O?O?O?Oi??Ui??.

O?Oi??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? U?US O?U?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?USO? O? Oi??Ui??Oi??US USO?Ui??Ui?? Oi??O? Oi??USOi??O?Ui?? O?Oi??USO?US O?USUi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui?? O?O?O? O?Oi??O?Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? O?USU? O?Ui??US Oi??Oi??Ui?? Ui??USOi??Ui??Ui?? O?O?Oi??O?O?Ui??Oi?? O? O?O?O? O?Ui?? USU?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??USOi??Oi?? .

Kal-ho-na-Ho-kal-ho-naa-ho-5272937-1024-768

6- Ashiki 2Ai??

Ui??Oi??Oi?? Oi??O? O? U?O?O?O? O?Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??Ui?? O? U? O?O?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??U?Ui??Ui??Oi??O?.

O?Oi??O?USUi??US Oi??Ui??Oi??O?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US O? Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui?? USO?Oi??U? Oi??Ui??O?Ui??U?O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?USO? O?Oi??Oi?? Oi??Ui?? USO?Oi??U? Oi??Ui??Oi??USOi??Oi?? O?O?Oi??Oi??O?O?Ui?? O? Oi??O?Ui?? Ui??Oi?? USO?Oi??Oi??Ui?? Ui??O?O?Ui??O?Ui?? Oi??O?USO?O?Ui??OY

O?O?USO?USOi?? Oi??U?US U?Oi??O?U?Oi?? U? Oi??Ui??Oi??Ui??USUi??Oi?? O?Oi??Oi??O?Ui??Oi?? U?Oi??O?U?Oi?? U?US U?USUi??Ui?? O? O?O?O?Ui?? Ui??Ui??U?O? Oi??Ui??Ui??Oi??O?USUi?? O? O?Oi??O?USUi??US U?US Oi??O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US .

aashiqui-2_1366348291

5- kuch Kuch Hota Hai

O?Ui??O?Ui??Oi?? USO?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??O? O? O?Oi?? Ui??Oi?? USOi??O?Oi?? O?Oi??Ui??O?O?U?USO? O? Oi??O?Ui?? U? O?Ui?? Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Ui?? .

O?Ui??Oi??Oi??Ui??US Oi??Oi??O?O? Oi??Oi??Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??USU?Ui?? Oi??Ui??O?U?Ui??O? Ui??U?Ui?? Oi??Oi??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??US Oi??O?O?O?Oi??Ui??Oi?? Oi??O?USUi??Oi?? U?Ui??Oi?? O? U?Ui??O? O?Oi??O? Oi??Ui??U?Oi??U?O?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?USO?Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??O?Oi?? O? Ui??USO?O?U?Oi??Ui??Oi?? . O?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??USUi?? U? O?Ui??U?O? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi?? O? Ui??USUi??O?Ui??US Oi??Oi??Ui??U?Ui?? U? O?Ui??Oi??Oi??Ui??US Ui??Ui?? Oi??O?USO? O? Ui??USOi??O?O?Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??US O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Ui??Oi?? O? Ui??U? Oi??Ui??O?U?Oi??Oi?? Ui??U?Oi?? .

Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi??Ui??Oi?? U? Oi??Ui??Oi??O? U? Oi??Ui??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?US O?Oi??Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Ui??O? U?US U?USUi??Ui?? Oi??Ui??O? O?Oi??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? Ui??O? U?Oi??Oi??U?Ui?? U? Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Oi??Ui??US Ui??U?U?Oi??Oi??US Ui??Ui??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?U?Ui??Ui?? …U?U?O?O? U?U?O?O? Ui??U?O?Oi?? Ui??Oi??US .

kuch kuch hota hai - tapeta

4- Jab We met

Ui??Ui??Oi??U? USU?Ui?? Ui??Oi?? O? O?U? Ui??Oi??O?Oi?? Ui??Oi?? O?Oi??USOi??O?U? O? O?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??USU? Oi??Ui??O?O?Oi??O?Oi?? U? Oi??Ui??Oi??O? .

U?Oi??Oi??O?Ui??Oi?? U?Oi??O?U?Oi?? U? O?Oi??Ui??O? U?Oi??O?U?Oi?? O? U?US U?USUi??Ui?? Oi??U?Ui??Oi??Ui??O?US O?O?USO? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? O?USOi??O?Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? U?Oi??Ui??U? O? Oi??O?Ui?? U? O?Ui?? Ui??Oi??O? O?Ui??U?Oi??O?.

O?O?Ui??Oi??Oi??

3-Mohabbatein

Ui??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??U?Ui?? O?Ui?? Ui??O?Ui?? O?Ui??Ui?? O?Ui??O? Oi??Ui??Oi??O? O? Oi??O?Ui?? U? O?Ui?? U?Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?USO? Oi??Ui??Oi??USOi??Oi?? OY

O?Oi??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? U? O?O?U?Oi??Oi??USOi?? O? USOi??USO?Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui?? O? U? USO?Oi??O?USOi?? Oi??Ui??USO?Oi??O? O?Oi??O?O?Oi??Ui?? O? U?US O?Oi??O?Oi??O? O?Ui?? Oi??Ui??Oi??O? O?Ui??U?Ui?? Ui??Ui?? O?US O?Oi?? O?Ai??

Oi??O?Ui?? U? O?Ui?? U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?O? Oi??Ui??Oi??O?USO?USUi??.

Ui??Ui??O?Oi??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??U?O? Oi??Ui??O?U?Ui??O? U? Oi??Ui??O?Ui?? Ui??O? Oi??Ui??Ui??Oi??U?O? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US Ui??O? U?USUi??Ui?? O?Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??Oi??Ui?? U? Ui??USO?Ui??U?Oi??US O?

U?Oi??O? Ui??Ui?? Ui??U?O? Oi??Oi??Oi?? O? USOi??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi?? U? Oi??Ui??U?Ui??O? U? Oi??Ui??O?Oi??Oi??USOi?? O? U?US Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui??USOi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??O?Oi??O?Oi?? .

Hum-Aapke-Hain-Kaun-Poster

2-HUM AAPKE HAIN KAUN.

Ui??Ui??Ui??O? O?Oi??Ui??Oi??O? O?U? Ui??USO?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??USO? O?Oi??U?O?Ui?? O?O?USO?Oi??Ui?? O? U? Ui??O?U?Ui?? Ui??Oi??Ui?? Ui??Ui??Ui??Oi??U?O? Oi??Ui??O?U?Ui?? O? Ui??O? U?USUi??Ui?? Oi??O?O?Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi??O? Ui??O?U?Oi??Oi?? Ui??Ui?? 1000 O?O?O?U?O? Ui??USU?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Ui?? O?Oi??Oi??Oi??Ui??O? O?Ui??Ui?? Ui??O?O?U?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Ui??Ui?? .

mohabbatein_by_secret79998-d52c1xn

1- DDLJ Ui??Oi??Oi?? Oi??U?Ui??Oi??Ui??O?USOi?? O? Oi??Ui??O?O? O?USUi?? O?Oi??O? ( O?Oi??Oi??U?Oi??Oi??Ui?? ) U? U?O?Oi??Oi?? ( U?Oi??Oi??U?Ui?? ) U?US Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??O? Oi??Ui??O?Oi??O?Ui??Oi??O? O?O?USO?Oi??Ui?? O?Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??.

O?O?U?O? Oi??Ui??U?O?Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? U? Ui??O? Ui??Ui??U? Oi??O?Ui?? Ui??Ui??O?Ui??Oi?? O? U? Ui??U?Ui?? Ui??Ui??Oi??U? O?USOi??Oi?? Ui??O?O?Oi??Oi?? O? O?Ui??USUi??Oi?? Oi??Ui?? O?O?Ui??Ui??Oi?? O? Oi??Oi??O?Oi?? Ui??U?Oi??Ui??O?Ui??Oi?? U? O?Ui??O?Ui?? Ui??O? Oi??O?USUi??Ui?? .

Oi??Ui??Oi??O?USO?Oi??Ui?? USU?Oi??Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??O?USOi??O? O? Ui??USUi??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??O? U? USOi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??USO? Oi??Ui??O?Oi??O?Ui?? Oi??O?USO?O?Ui?? O?O?USO?Oi??Ui?? .

ddlj

Oi??Ui??U?USUi??Ui?? O?O?Oi??Oi??Ui?? VOX cinema O?Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??Oi??O? O? O?Ui??Ui??Oi??O?O?Oi?? O?USO? Oi??Ui??Oi??O? O? Oi??O?O?O?Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? 12 U?O?Oi??Oi??USOi?? 2014 O? Ui??Ui??O?U?Oi??Oi??USUi?? U? Ui??Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??O?Oi??Oi?? O? O?Oi??O?O? Oi??Ui??U?USO?USU? Oi??Ui??O?Oi??Ui??US :

http://youtu.be/on2_3JUBpZo

O?Oi??O?Oi?? O?Ui??Oi??Oi?? O? Ui??Oi??U?Oi??O?U?Ui?? O?Ui??Ui?? O?U?Ui??USUSU?O? O? O?Oi??Oi??U?U?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Oi??O?U?Ui?? .


ادعِ أصدقائك للمشاركة أو شاركي بترك تعليق

مساحات إعلانية